Arvojesi mukainen harrastuspaikka

Mitä kaikkea voi toivoa, vaatia ja saada omalta tai lapsen harrastuspaikalta.

Tämä teksti on muistutuksena keittiömme seinällä.

Arvot ohjaamassa yrityksen toimintaa

Tässä kuussa olen miettinyt paljon rooliani tanssinopettajana, liikuntatuntien ohjaajana sekä tanssi- ja hyvinvointistudion johtajana, ja sitä kuinka omat arvoni ohjaavat Kehun toimintaa.

Ensisijaisesti toki ihmiset tulevat Kehulle liikkumaan. Nauttimaan vapaa-ajasta, tanssista sekä kehon ja mielen huollosta. Lasten vanhemmilla saattaa olla toiveena näiden lisäksi, että lapsi oppisi ryhmässä toimimista ja kaveritaitoja. Uusia kavereitakin saattaa löytyä sekä lapsille että aikuisille. Haluaisin kuitenkin antaa vielä paljon enemmän. Toivon, että löydätte Kehusta arvojenne mukaisen harrastuspaikan.

Feministinen tanssi- ja hyvinvointistudio

Maaliskuussa on vietetty naistenpäivää (8.3.), Minna Canthin ja tasa-arvon päivää (19.3.) sekä rasismin vastaista päivää (21.3.). Paljon on siis pyöritty tasa-arvoteeman ympärillä, ja tämä onkin itselleni henkilökohtaisesti todella tärkeä arvo. Olen useaan otteeseen hieman naureskellen kertonut Kehun olevan ”feministinen tanssi- ja hyvinvointistudio”. Viimeisimmän kerran jälkeen jäin miettimään, miksi olen tämän asian esittänyt tuolla lailla hieman nolostellen. Kuitenkin on selvää, ettei tilamme voisi missään nimessä olla turvallinen, ellei tasa-arvo olisi myös yritykselle ja meillä työskenteleville opettajille tärkeä arvo.

Niinpä jatkossa aion julistaa tätäkin sanomaa ylpeydellä. Feminismi näkyy Kehulla osittain aivan erikseen esiin nostettuna, kuten maaliskuun hyväntekeväisyystuntien kautta. Silloin osallistumismaksut maksettiin lahjoituksina UN Women Suomen tasa-arvotyölle, ja tämän vuoksi oli todella luontevaa käsitellä asiaa myös keskustellen illan aikana. Se on kuitenkin läsnä aivan koko ajan, vahingossakin. Kappalevalintojen kautta, inklusiivisen (tai vähintäänkin siihen pyrkivän) ohjaustavan ja puhetyylin myötä sekä tunneilla silloin tällöin käytettävien kuvien muodossa.

Luontosuhteen tukeminen osana lasten tanssituntia

Toinen itselleni henkilökohtaisesti tärkeä arvo on luonnon ja kaiken elävän kunnioittaminen. Tämänkin haluan tuoda mukaan myös yritykseni toimintaan. Konkreettisia linjauksia tämän eteen ovat esimerkiksi lihaton (ja usein vegaaninen) tarjoilu kaikissa omissa tapahtumissamme ja kertakäyttöisten tarvikkeiden välttäminen.

Erityisesti lasten tuntien suunnittelussa hyödynnän inspiraationlähteenä usein vuodenaikoja ja muita luontoaiheita. Ja onhan saliemme koristelukin luontoteemaista. Nyt kevään ja kesän koittaessa tulevat tuntisuunnitelmiin mukaan esimerkiksi kukat, erilaiset ötökät ja matelijat. Haluan tuoda esiin myös niiden eläinten arvokkuutta ja kauneutta, joita usein pidetään jotenkin ikävinä tai ällöttävinä.

Viime keväänä kirjoitin tällaisen tanssilorun, jonka päähenkilö on kyy.

Myös ensimmäisissä satutanssikorteissamme on teemana luonto ja vuodenajat. Sarjasta ovat ilmestyneet Talven Taika ja Kesäiset Karkelot. Mikäli haluat lukea korteista lisää tai tilata oman pakkasi, se onnistuu täällä.

Lempeyden kautta

Kolmantena tärkeänä arvona, sekä itselleni henkilökohtaisesti että myös yritykselleni, mainitsisin lempeyden. Lempeys toisiamme kohtaan ja lempeys omaa itseä kohtaan. Liikkumaan ohjataan aina omaa kehoa kuunnelleen. Ymmärrämme, että jokaisella tunnilla pyritään sen hetken parhaaseen suoritukseen. Joskus keskittyminen riittää paremmin, toisinaan huonommin. Joskus raskaat lihaskuntosarjat kannattaa keventää, jotta keho saa palautua. Joskus tasapaino löytyy helposti ja piruetit pyörivät vaivatta, toisella kertaa pyörimisestä tulee heti huono olo.

Vaikka tunneilla on selkeä struktuuri ja jo pienimpien tunneilla harjoitellaan myös tanssitunnin etikettiä, on tunneillamme aina tilaa kaikenlaisille tunteille. Niin aikuisten kuin lastenkin. Tämän mahdollistaa muun muassa ryhmien pieni koko.

Harrastustarjontaa on paljon ja alalla on monenlaisia toimijoita. Toivoisinkin jokaisen kiinnittävän harrastuspaikan valinnassa huomiota myös siihen, millainen ilmapiiri harrastuksessa vallitsee ja millaisia arvoja paikka edustaa. Kyseessä on kuitenkin vapaa-ajan tekeminen, jonka lähtökohtaisesti tulee lisätä voimavaroja arjessa. Liikuntaharrastuksen tulisi tarjota huoltoa keholle ja mielelle sekä mahdollisesti onnistumisen kokemuksia ja mukavia kohtaamisia muiden harrastajien kanssa. Toksinen kehojen arvottaminen ulkomuodon perusteella ja kilpailuun painostaminen hävittävät ison osan tärkeimmästä harrastuksen sinulle tuomasta hyödystä – hyvinvoinnin lisääntymisestä. Valitse siis tarkkaan millaiselle ilmapiirille altistat itsesi vapaa-ajallasi.

Ja erityisen tarkasti toivon, että asiaa miettivät vanhemmat, jotka valitsevat liikuntaharrastusta lapselleen. Parhaimmillaan harrastuksen myötä syttyy intohimo omaan lajiin ja ainakin into liikkumiseen löytyy ja säilyy koko elämän. Harrastuksen kautta saattaa löytyä läheisiä ystäviä. Pahimmillaan harrastuksen ilmapiiri voi vahingoittaa lasta ja hänen kehonkuvaansa sekä itsetuntoaan pitkäksi aikaa. Nyt tieto ja tietoisuus tästä on onneksi lisääntynyt sekä harrastusten tarjoajien että vanhempien keskuudessa. Asia pitää vielä viedä käytäntöön entistä konkreettisemmin. Yksi tämän kirjoituksen tavoitteista onkin saada vanhemmat vaatimaan lapsilleen turvallista harrastusilmapiiriä.

Edulliset harrastukset saattavat houkuttaa, mutta usein hinnalle löytyy selitys. Yleensä hinta on saatu alas tinkimällä joko ohjaajien määrästä, ammattitaidosta tai kokemuksesta, tai sitten ryhmäkoko pidetään todella suurena. Tämän kentän ammattilaisille tarvitaan lisää arvostusta!

Itse olen tehnyt ratkaisun, että Kehulla ryhmäkoot ovat pienet ja opettajat ammattitaitoisia aikuisia. Silloin en useidenkaan toimijoiden kanssa pysty kilpailemaan hinnoilla, mutta pystyn toteuttamaan arvojeni mukaista, laadukasta harrastustoimintaa.

Kaikki opettajamme ovat allekirjoittamalla sitoutuneet ylläpitämään turvallisempaa tilaa. Lisäksi tammikuussa meillä oli koulutus, jossa aihetta syvennettiin entisestään.

Koska pidän tärkeänä, että myös edullisia, tuettuja harrastuksia on tarjolla, olen halunnut ”änkeä” itseni myös tälle sektorille. Olen Vantaan Lastenliiton hallituksessa, ja toivon saavani olla mukana kehittämässä heidän tärkeää työtään lasten harrastuskentällä. Lisäksi silloin tällöin on Kehun tunneille päässyt vapaapaikalle, jolloin harrastuksesta ei ole tarvinnut maksaa, jos se ei ole ollut syystä tai toisesta mahdollista.

Toivon mieluista harrastusta jokaiselle aikuiselle ja lapselle.

Ihanaa, aurinkoista kevättä ja myötätuulia itsellesi mieluisan harrastuksen ja omien arvojesi mukaisen harrastuspaikan etsimisessä ☀️🌸

– Venla 💕